Đã bàn giao ban ghế dành cho quán cafe Cô Ba Sài Gòn ở Đông Anh, Hà Nội

Viết bình luận