Chào tháng 10 - tháng cuối thu

Vậy là đã sang ngày đầu tiên của tháng 10, tháng với những ngày không khí mát mẻ của tiết trời...